menu

Splácení celého úvěru

Můžete si zvolit nejpohodlnější splácení podle vašeich potřeb. Každý měsíc je potřeba uhradit alespoň minimální splátku, kdykoliv však můžete splatit více, či dokonce celý úvěr. Navíc, po splacení několika splátek Vám nabídneme možnost dodatečného úvěru. Čím více splatíte, tím více si můžete ihned půjčit!

Důsledky pozdní platby a neplacení

Poplatky z prodlení (finanční dopady)

Jestliže dlužník nezaplatí úvěr ve stanoveném termínu, je dlužník povinen zaplatit smluvní poplatek 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a paušální poplatek za úhradu účelně vynaložených nákladů až 500 Kč týdně. Celková výše smluvních poplatků nikdy nepřesáhne polovinu částky úvěru.

Dopad na ratingový kredit

Pozdní platby ovlivňují Vaši kreditní historii a bonitu. Negativní kreditní historie zamezuje možnost poskytnutí úvěru na zboží, služby i odklad platebních podmínek jakož i poskytnutí leasingu nebo půjčky u bankovních institucí.

Proces vymáhání

Neschopnost dostát podmínkám půjčky nás nutí zahájit vymáhání našich pohledávek třetí stranou, přičemž náklady spojené s tímto vymáháním jdou za dlužníkem.