Osobní údaje

Kontaktní údaje

Zdroje příjmů

Pro dokončení registrace a předání žádosti ke schválení je potřeba zaslat kopii nebo scan OP a doložit Váš příjem (výplatnice, výpis z účtu, pracovní smlouva) na email info@viasms.cz

Trvalé bydliště


    Tímto dávám svůj souhlas společnosti Via SMS s.r.o. se sídlem na adrese Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1, e-mail: info@viasms.cz dále jen „Společnost") s tím, aby mě kontaktovala za účelem přímého marketingu týkajícího se jejích služeb nebo produktů (včetně zasílání obchodních sdělení), a to prostřednictvím těchto komunikačních kanálů: