Jak splácet půjčku?

Jak splatit půjčku?

1. Půjčku je potřeba splatit ve stanoveném termínu. 2. Platbu proveďte bankovním převodem na účet Via SMS. Číslo účtu i jednorázový variabilní symbol najdete ve svém profilu. 3. Platbu můžete poslat z kterékoliv banky v ČR. 4. Po splacení půjčky můžete požádat ihned o novou půjčku ve stejné výši. Pokud chcete vyšší částku, musíte počkat alespoň 7 dnů. Poté zvýšíme maximální možnou výši pro druhou a další půjčku až do částky 20 000 Kč.

Platba:

Smlouvě č. XXXXXXX platba

Jak prodloužit splatnost půjčky?

1. Pokud nemůžete zaplatit půjčku v dohodnuté době - prodlužte si lhůtu splatnosti půjčky. 2. Splatnost půjčky je možné prodloužit až o 30 dnů. Stačí pouze uhradit poplatek za prodloužení. Výši poplatku za prodloužení zjistíte na posuvném kalkulátoru. 3. Platbu za prodloužení uhraďte nejpozději v den splatnosti Vaší půjčky. Pokud hradíte poplatek za prodloužení po splatnosti, je potřeba přičíst k poplatku také úroky z prodlení Vaší půjčky. 4. O prodloužení Vaší půjčky budete informování zprávou SMS. 5. Lhůtu splatnosti lze prodloužit opakovaně! Poplatek za opakované prodloužení zůstává stále stejný.

Platba:

Poplatek za prodloužení

Bankovní účty pro prodloužení nebo úhradu půjčky:
Číslo účtu: 
Komerční banka 43-8212050217/0100
ČS Česká spořitelna 2676194369/0800
MONETA Money Bank 201058508/0600
Fio Banka 2000445770/2010

Důsledky pozdní platby a neplacení

Poplatky z prodlení (finanční dopady)

Jestliže dlužník nezaplatí půjčku ve stanoveném termínu (úvěru nebyla prodloužena splatnost zaplacením odpovídajícího poplatku za prodloužení splatnosti), je dlužník povinen zaplatit smluvní poplatek 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a paušální poplatek za úhradu účelně vynaložených nákladů až 500 Kč týdně. Celková výše smluvních poplatků by neměla převýšit polovinu částky úvěru.

Dopad na ratingový kredit

Pozdní platby ovlivňují Vaši kreditní historii a bonitu. Negativní kreditní historie zamezuje možnost poskytnutí úvěru na zboží, služby i odklad platebních podmínek jakož i poskytnutí leasingu nebo půjčky u bankovních institucí.

Proces vymáhání

Neschopnost dostát podmínkám půjčky nás nutí zahájit vymáhání našich pohledávek třetí stranou, přičemž náklady spojené s tímto vymáháním jdou za dlužníkem.

Pracovní doba

  • V pracovní dny: 8:00-19:00
  • Sobota: 10:00-16:00