Přežijí rychlé půjčky snahu některých politiků?

V dnešním článku bych se pokusil zamyslet nad snahou některých politiků, kteří chtějí omezit výši RPSN ( roční procentní sazba nákladů ).

Dle návrhu 14 poslanců v čele s Davidem Kádnerem a Tomiem Okamurou prošel prvním čtením návrh změny zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Návrh změny zákona, který prošel prvním čtením se zakládá na omezení roční procentní sazby nákladů a to u půjček s jistinou do výše 15 000,-Kč včetně maximálně na 100% a u půjček nad 15 000,-Kč nejvýše 80%.

7

Návrh poslanců si klade za cíl omezit negativní fenomén lichvy v České republice, který je dle poslanců v České republice rozšířen.  Navržená změna je v jistém smyslu průlomem v politice státu, protože se jedná o určité vměšování státu do autonomie smluvních stran při poskytování spotřebitelského úvěru. Pozměňovací návrh do jisté míry vychází z modelu, který je uplatňován v Belgii.

O návrhu změny zákona jednala již i vláda, která k návrhu poslanců vyjádřila nesouhlas a to z několika důvodů. Hlavním důvodem, který může “zatím” těšit klienty krátkodobých půjček, je ten, že vláda je si vědoma určitého problému drahých půjček v České republice, ale na druhou stranu takovéto omezení RPSN by dle vlády mohlo vést k nepříjemnému omezení přístupu volných finančních prostředků pro některé spotřebitele a také by mohlo vést k rozšíření černého neregulovaného trhu s úvěry. Vláda také poukázala na fakt, že omezení hranice RPSN by mohlo vést k tomu, že společnosti by s klientem uzavírali doplňkové služby jako je například pojištění, které by zjednodušeně řečeno bylo předražené a pokrylo tak riziko společností s vyšším RPSN, které tyto společnosti díky vetší benevolenci při poskytování úvěrů mají.

Málokdo si také uvědomuje, že výše RPSN u krátkodobých půjček vždy vypadá “děsivě” protože se jedná o krátkodobé půjčky, které jsou hrazeny jednorázově. Pro ilustraci uvádím hezky obrázkový příklad, který čerpám ze stránek společnosti CreditOn.

co_je_to_rocni_urokova_sazba

Věřme tedy, že krátkodobé půjčky přežijí a budou i nadále pomáhat rychle vyřešit náhlou situaci nedostatku finančních prostředků zodpovědným klientům, kterých si tyto společnosti velmi váží.

 

 
Autor:
O mně: Narodil jsem se v roce 1980 v Praze, kde i celý život žiji. Od roku pro společnost Via SMS s.r.o. zajišťuji marketing, včetně příspěvků na tento blog. Píši zejména o tom, jak v dnešní težké době vyjít s penězi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *