Nový občanský zákoník — co přináší?

Nový občanský zákoník je tu od 1.1.2014 a přináší velké množství změn v oblasti běžného života i v oblasti podnikání.

Nový občanský zákoník nahrazuje dosavadní právní úpravu z roku 1964, která byla sice několikrát novelizována, ale i tak její úprava již byla nevyhovující. Nový předpis platný od 1.1.2014 zahrnuje širší úpravu práva v oblasti soukromé, soukromoprávní atd.

Občanský zákoník se dělí do pěti částí:

– Obecná část

– Rodinné právo

– Absolutní majetková práva

– Relativní majetková práva

– Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Velmi malé procento obyvatel přesně ví jaké změny nový občanský zákoník přesně přináší, i přesto, že ve všech mediích je nový občanský zákoník probírán již několik měsíců.

V oblasti soukromého práva jsou od 1.1.2014 dva nové základní soukromoprávní zákony a to nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech, který částečně nahrazuje dosavadní obchodní zákoník.

Na obě tyto nové normy navazuje nový zákon o mezinárodním právu soukromém.

Běžného občana mohou zajímat např. změny v zákonu o nemocenském a důchodovém pojištění, o DPH, dani z příjmů a další.

Mnoho změn a úprav je také ve vztahu mezi prodejcem a zákazníkem, až doposud se podnikatelé řídili občanským i obchodním zákoníkem, nyní od 1.1.2014 bude všechny smlouvy řešit jen nový občanský zákoník.

Nový občanský zákoník rozšířil a zpřesnil vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Smluvní strany si budou moci sjednat tato vedlejší ujednání:

  • Výhradu vlastnického práva
  • Výhradu zpětné koupě
  • Výhradu zpětného prodeje
  • Předkupní právo
  • Koupi na zkoušku
  • Výhradu lepšího kupce
  • Cenovou doložku

Změny se také týkají možnosti odstoupení od smlouvy. Nový občanský zákoník upravuje, že zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, tuto informaci však musí sdělit prodejci. Pokud však tato doba není nikde uvedena, prodlužuje se lhůta na 1 rok a 14 dní.

Změn díky novému občanskému zákoníku je hodně, dalším zásadním změnám se budu snažit věnovat v dalším článku.

 
Autor:
O mně: Narodil jsem se v roce 1980 v Praze, kde i celý život žiji. Od roku pro společnost Via SMS s.r.o. zajišťuji marketing, včetně příspěvků na tento blog. Píši zejména o tom, jak v dnešní težké době vyjít s penězi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *