Jaký typ dlužníka jste?

Jaký typ dlužníka jste?

Podle společnosti APS, která se zabývá správou pohledávek, existuje podle způsobu komunikace a přístupu ke svým závazkům několik typů dlužníků. Nejvíce klientů (49 %) spadá do kategorie “Seriózní dlužník“.

“Seriózní dlužník“ si uvědomuje, že za vzniklou situaci nese zodpovědnost. Měl v určité fázi života smůlu. Postihla ho nemoc, ztratil zaměstnání, prošel nečekanou krizí a to mu znemožnilo splácet půjčky. Na počátku přecenil svoje síly, když využil snadno dostupných nabídek, které mu přerostly přes hlavu. Rád by svou situaci řešil, ale nemá peníze a neví jak. Vyhýbá se komunikaci s věřitelem, protože neví, co říct, když nemá na splátky. Situace je mu trapná.

Druhým nejčastějším typem dlužníka (13 %) je “Oběť“. Dluh u této skupiny lidí vznikl cizím zaviněním nebo se stali obětí podvodu. Cítí křivdu a vztek, protože dluh neplánovali. Nechápou, proč mají závazek splácet, aniž by sami peníze jakkoli využili. Nejčastějším případem je situace, kdy se člověk stane ručitelem svých přátel nebo příbuzných. Dalším obvyklým případem jsou zamilované ženy (ale i muži), které si na sebe nechají napsat dluhy svých partnerů a po ukončení vztahu jim zbude nejen šrám na duši, ale většinou také nemalý závazek. Klientům z kategorie “Oběť“ určitou dobu trvá, než pochopí, že “spravedlnost“ zde nefunguje a budou muset nést závazky za někoho jiného. Jakmile pochopí, že není jiná cesta, snaží se dluh uhradit co nejrychleji, aby měli opět “čistý štít“.

Kategorie “Chronický dlužník“, kterou představuje 11 % klientů, je hojně zastoupena muži ve věku kolem 60 let. “Chronický dlužník“ se projevuje malou znalostí finančních produktů a následků nesplácení. Cítí povinnost řešit finanční potíže celé rodiny a jemu samotnému se peněz nedostává. Nedostatek řeší půjčkou, která je pro něho prostředek, jak si přilepšit. Nepoučí se z chyb a je schopen si vzít další půjčku v situaci, kdy mu téměř nezbývají peníze. “Těmto dlužníkům je třeba poctivě vysvětlit, jaké může mít ignorování závazku následky. Je třeba je citlivě seznámit s možnými riziky jako jsou soudní příkaz či exekuce, protože si těchto okolností často nejsou vědomi,“ říká Martin Hubáček, Country Manager ze společnosti APS.

Typickým představitelem kategorie “Proviněný dlužník“ je žena ve věku nad 50 let (10 %). Finanční situace se jí zkomplikovala ztrátou zaměstnání a nové hledá obtížně. Cítí silnou morální povinnost dostát svým závazkům, jenže nemá dostatečný příjem. Dluhy mají značný dopad na její psychiku. Špatně spí a trápí se.

Poměrně častým případem dlužníka (8 %) je tzv. “Schopný kličkař“. Jedná se většinou o mladého muže do 30 let, který je zvyklý na dluhy a exekuce. Nevlastní žádný majetek, a když mu teče do bot, obrátí se na rodinu. Jeho příjem je nepravidelný, ale umí si i dobře vydělat. Tvrdí, že nemůže více splácet, ale je patrné, že se příliš nesnaží.

Mladé zadlužené ženy do 30 let jsou typickými představitelkami kategorie “Samoživitelka“ (6 %). Jedná se většinou o ženu s dítětem předškolního věku, která má za sebou komplikovaný vztah nebo neshody s rodiči. Tvrdí, že dluhy splácet chce, ale zaštiťuje se dítětem a jeho potřebami. Na splácení dluhů nemá dostatek financí. Přestože jsou ženy samoživitelky na zajištění svých dětí samy, chtějí jim poskytnout často nadstandardní životní úroveň, což je vede k neuváženým finančním rozhodnutím.

Loni vyhlásilo osobní bankrot přes 30 tisíc lidí

Celkový dluh českých domácností dosáhl ke konci loňského roku 1,206 bilionu korun, vyplývá to z údajů České národní banky. Jednou z možností, jak se zbavit dluhů, je vyhlášení osobního bankrotu. V roce 2013 požádalo o oddlužení 30 029 osob, povolení bylo uděleno ve 22 043 případech.

Článek převzat ze serveru: www.finparada.cz

 

 
Autor:
O mně: Narodil jsem se v roce 1980 v Praze, kde i celý život žiji. Od roku pro společnost Via SMS s.r.o. zajišťuji marketing, včetně příspěvků na tento blog. Píši zejména o tom, jak v dnešní težké době vyjít s penězi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *