Registrace

Osobní údaje

Vaše jméno
Vaše příjmení
Vaše příjmení
Číslo občanského průkazu

Kontaktní údaje

Telefonní číslo
E-mail
Banka

Zdroje příjmů

Zdroje příjmů
Příjem
Celkové měsíční výdaje
Zadejte heslo
Heslo znovu
Máte promo kód?
info

Pro dokončení registrace a předání žádosti ke schválení je potřeba zaslat kopii nebo scan OP a doložit Váš příjem (výplatnice, výpis z účtu, pracovní smlouva) na email info@viasms.cz

Trvalé bydliště

Zadejte svou adresu
Číslo popisné
Obec
PSČ
 Nemůžeme najít Vaši adresu, klikni na ruční zadání adresy
 Adresa trvalého bydliště se shoduje s doručovací adresou
 Potvrzuji, že mnou uvedené informace jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom/a, že v případě uvedení úmyslně chybných údajů či jinak zavádějících informací může být toto jednání klasifikováno jako pokus o spáchání trestného činu úvěrového podvodu a tyto informace musí být společností předány Policii ČR. Děkujeme za porozumění. Vaše Via SMS.
 Potvrzuji, že jsem přečetl (a) a souhlasím s Podmínkami smlouvy" a "Souhlasem s poskytnutím osobních údajů".Dále potvrzuji souhlas s nakládáním s osobními údaji.
 Prohlašuji, že v současné době neplánuji vstoupit do insolvence. Jsem si vědom svých příjmů, výdajů a mé schopnosti splácet úvěr.
Tímto dávám svůj souhlas společnosti Via SMS s.r.o. se sídlem na adrese Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1, e-mail: info@viasms.cz dále jen „Společnost") s tím, aby mě kontaktovala za účelem přímého marketingu týkajícího se jejích služeb nebo produktů (včetně zasílání obchodních sdělení), a to prostřednictvím těchto komunikačních kanálů:

Telefonního čísla, které Společnosti poskytnu;

e-mailové adresy, kterou Společnosti poskytnu;

chatu, který je k dispozici na webových stránkách společnosti Via SMS s.r.o.

všech výše zmíněných způsobů komunikace.
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Tímto dávám svůj souhlas společnosti Via SMS s.r.o. se sídlem na adrese Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1, e-mail: info@viasms.cz (dále jen „Společnost") s automatizovaným zpracováním svých osobních údajů, a to včetně profilování, pro účely marketingu prováděného Společností, zvláště pak automatických analýz prováděných za účelem personalizace nabídek, které mi Společnost zasílá či prezentuje. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Tímto dávám svůj souhlas společnosti Via SMS s.r.o. se sídlem na adrese Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1, e-mail: info@viasms.cz (dále jen „Společnost") s automatizovaným zpracováním svých osobních údajů a to včetně profilování, v rámci hodnocení mé úvěruschopnosti, zvláště pak automatických analýz a prognóz prováděných za účelem zjištění mé ekonomické situace. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat. Byl/a jsem zpraven/a o tom, že mám právo kdykoli vyjádřit nesouhlas s tím, že Společnost činí rozhodnutí na základě informací získaných pomocí automatizovaného hodnocení mé úvěruschopnosti. V praxi to znamená, že jsem oprávněn/a Společnosti kdykoli předat žádost o hodnocení mé úvěruschopnosti jiným než automatizovaným způsobem, tj. prováděným osobně zaměstnanci Společnosti nebo jinými osobami, které Společnost tímto úkolem pověří.

Pracovní doba

  • V pracovní dny: 9:00-19:00
  • Sobota: 10:00-16:00